«Σήμα Αειφόρου Σχολείου»

ΛογοΣημα

Τι είναι το Σήμα Αειφόρου Σχολείου;

Μετά την τριετή και επιτυχή λειτουργία του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου η ομάδα του Δικτύου Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου τροποποίησε τον διαγωνιστικό χαρακτήρα που είχε το Βραβείο, δίνοντας έμφαση στην αυτενέργεια κάθε σχολείου χωριστά καθώς και στη δική του απόφαση να στραφεί προς την αειφορία. H στροφή προς την αειφορία, είναι κυρίως εσωτερικό ζήτημα του σχολείου, με τις απαραίτητες συνεργασίες.

Το Σήμα Αειφόρου Σχολείου είναι μια πιστοποίηση που δίνεται σε όποιο σχολείο αποφασίσει να στραφεί συνολικά προς την αειφορία, υλοποιώντας δραστηριότητες που υπαγορεύονται από τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου, αφού οι προσπάθειές του εξεταστούν και αποδειχτεί ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Είναι μια προαιρετική διαδικασία, χωρίς οικονομικό κόστος, χωρίς άλλες δεσμεύσεις, χωρίς ανταγωνισμό με άλλα σχολεία.

Κάθε σχολείο έχει ένα βαθμό αειφορίας και τα σχολεία έχουν πιθανώς μεταξύ τους σημαντικές διαφορές ως προς αυτό το χαρακτηριστικό. Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης είναι μια ενδογενής προσπάθεια αυτοβελτίωσης σε όλα τα πεδία της σχολικής λειτουργίας και έχει αποδειχτεί εξαιρετικά πετυχημένη και αποτελεσματική.

Ελάχιστη διάρκεια δραστηριοποίησης του σχολείου, προκειμένου αυτό να αιτηθεί πιστοποίησης, είναι οι 7 μήνες για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι 8 για της πρωτοβάθμιας ή (καλύτερα) μια πλήρης σχολική χρονιά. Έτσι, κάθε σχολείο που επιθυμεί να πιστοποιηθεί με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου, θα πρέπει να ξεκινά τις δράσεις του περίπου από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και να ζητά την πιστοποίηση από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ανάλογα με τη βαθμίδα. Με την εγγραφή στη σελίδα www.aeiforum.eu  καταγράφεται την ημερομηνία εγγραφής του σχολείου.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας πιστοποίησης θα ανακοινώνονται επισήμως τον Σεπτέμβριο, οπότε θα γίνεται και η επίδοση των βεβαιώσεων πιστοποίησης.  Προκειμένου να επιβεβαιώνονται οι δράσεις του σχολείου, να διαδίδεται η καλή πρακτική και να υπάρχει διαφάνεια, απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση του σχολείου είναι να διαθέτει ενημερωμένη ιστοσελίδα ή ιστολόγιο (π.χ. blog) όπου θα αναρτά τις ποικίλες δράσεις του. 

Εξαίρετη Δράση

Από τη σχολική χρονιά 2016-17 κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να καταχωρίσει στο Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου μια εξαιρετική δράση που υπερβαίνει τις συνήθεις δραστηριότητες του σχολείου και η οποία έχει εμπλέξει ενεργά μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και τοπική κοινωνία, έχει αποκτήσει δημοσιότητα, έχει παραγάγει σημαντικά αποτελέσματα και έχει επιδράσει θετικά στο σχολείο, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η Εξαίρετη Δράση, που αφορά την αειφορία εν γένει, μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στο σχολείο, ώστε ακόμη κι αν αυτό υστερεί σχετικά σε άλλους τομείς του Αειφόρου Σχολείου, να λάβει την Πιστοποίηση, χάρη στην Εξαίρετη Δράση που πραγματοποίησε. Η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία της Εξαίρετης Δράσης και αποφασίζει αν θα δοθεί αυτή η ειδική προώθηση  στο σχολείο.

Εργαλεία

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν στη διάθεσή σας τα εργαλεία του Σήματος, όπως παρακάτω:

Το Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης (http://aeiforum.eu/index.php/el/aeiforo-sxoleio/methodologia/sxoliko-programma-drasis).

Το Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου  δίνει τη δυνατότητα να τηρείτε με ευκολία δεδομένα για τις δράσεις του σχολείου σας, προγραμματίζοντας περισσότερες και καλύτερες (http://aeiforum.eu/index.php/el/aeiforo-sxoleio/deiktes-aeiforou-sxoleiou/imerologio). Το Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου έχει αναβαθμιστεί, έγινε πιο λειτουργικό για να διευκολύνεται η πιστοποίηση και γι’ αυτό δε θα πρέπει να γίνονται επεμβάσεις και τροποποιήσεις από τα σχολεία. Είναι το βασικό εργαλείο αποτύπωσης των δράσεων του σχολείου.

Προκειμένου να είναι επιτυχής η προσπάθεια για πιστοποίηση του σχολείου, είναι ανάγκη να μελετηθούν από όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς του σχολείου τα βοηθητικά κείμενα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, και κυρίως οι Δείκτες Αειφόρου Σχολείου και το «Δείκτες και Δράσεις». http://www.aeiforum.eu/index.php/el/aeiforo-sxoleio/deiktes-aeiforou-sxoleiou/deiktes-kai-draseis

Απολύτως απαραίτητο είναι να μελετηθούν δύο ακόμη αρχεία:

Α. «Βαρύτητες» (υποχρεωτικοί και προαιρετικοί δείκτες, βαρύτητα κάθε δείκτη, κα) και

Β. «Οδηγίες και Επεξηγήσεις» Ίσως ακόμη πιο σημαντικό είναι το αρχείο "Οδηγίες και Επεξηγήσεις" το οποίο μπορεί να σας καθοδηγήσει στην προσπάθειά σας να πιστοποιηθείτε.   http://aeiforum.eu/index.php/el/aeiforo-sxoleio/deiktes-aeiforou-sxoleiou/143-2016-09-29-08-45-40

Πολύ χρήσιμο υλικό  βρίσκεται στην ενότητα "Εκδόσεις" http://aeiforum.eu/index.php/el/ekdoseis 

Η Συντονιστική Επιτροπή και ο Συντονιστής σας ευχόμαστε καλή επιτυχία

Go to top