Α/Α   Όνομα Εταίρου Χώρα Country
1 Αειφόρουμ (Aeiforum) ΕΛΛΑΔΑ Greece
2 Orizont Cultural ΡΟΥΜΑΝΙΑ Romania
3 Intercultural Women’s Union “Astarti” ΚΥΠΡΟΣ Cyprus
4 Associazione “Angelo Canelli” Jazz Club ΙΤΑΛΙΑ Italy
5 Association Elephant Music ΓΑΛΛΙΑ France
6 Associacao de Cultura Musical de Lousada   ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ    Portugal
7 Ankara Akademi Sanata Dans ve Muzid Genclik Dernegi     ΤΟΥΡΚΙΑ Turkey
8 Gecko Arts and Media ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ     United Kingdom
9 Association Cultural Canary “Leo Da Vinci” ΙΣΠΑΝΙΑ Spain
10 Blindecenter Bredegaard ΔΑΝΙΑ Denmark
Go to top